Stor omfartsvej

Vejforslag udarbejdet på grundlag af forslag fra vejgruppes rapport fra 2015 (ikke vurderet af vejsagkyndige)

ScenarieB_stor omfartsvej_m funktioner_lille

Hele byen bliver aflastet for tung traffik, som derved kan revitaliseres som et attraktivt boligområde. Men vejføringen er holdt ind til byen, for at bibeholde trafikkens gavnlige indvirkning på erhvervs- og handelsmuligheder. Ved en vejføringen længere fra byen frygter vi at miste handelsgrundlag og vækstpoteintiale, som trafikmægden giver.

Tilslutningen til bykernen giver forbindelse til Undløse, og der er mulighed for at at f.eks. trafiktunge erhverv kan etablere sig i et nyt erhversområde mellem byen og den nye vej.

Problematikken omkring krydset Hovedgaden/Bonderupvej/Tølløsevej løses, og den planlagte lysregulering er ikke længere nødvendig.

Vi forestiller os en rundkørsel ved Bonderupvej, mens at Tølløsevej underføres som cykelsti. Tølløsevej kan tilsluttes enten med tilkørsler til den nye ringvej, eller forlægges til rundkørslen med Bonderupvej. Tilkørsel bør laves mindre attraktivt for tung trafik, som derved ledes den  ad Holbæk landevej til Skovvejen, byerne langs Tølløsevej aflastes derved også.

Ved tilslutningen til Holbæk landevej samt tilslutningen til Sorøvej, spærres for tung trafik af de gamle tilkørselsveje til byen, så den tunge trafik tvinges udenom byen.

En anden fordel ved ikke at føre vejen længere fra byen, er at den tager hensyn til de eksisterende landbrug (De berørte gårde har været med i udarbejdelse af dette forslag) samt til miljøet (moser i Syd og søer i Nord med den fauna og det dyreliv som findes på disse habitater)

ScenarieB_stor omfartsvej_luftfoto_lille

Print Friendly, PDF & Email