Lille omfart

Alternativt forslag udarbejdet af lokalforum (ikke vurderet af vejsagkyndige)

ScenarieA_lille omfartsvej_m funktioner_lille

Hoved idéen er at få trafikken udenom den snævre del af Hovedgaden, som derved kan revitaliseres som et attraktivt boligområde med landsbypræg.

Den er en smule kortere end forslaget til stor omfartsvej, og dermed en måske billigere. Fokus er at bibeholde trafikken omkring det nuværende bycenter og samtidig give mulighed for at etablere et attraktivt erhvervsområde med gode tilkørsels muligheder.

Problematikken omkring krydset Hovedgaden/Bonderupvej/Tølløsevej løses også, og den planlagte lysregulering er ikke længere nødvendig.

Fordelene ved denne vejføring er at mange hver dag passerer Brugsen og Pizzeriaet, og især Brugsen får en stor del af sin omsætning fra gennemkørende kunder. En anden fordel er at den tager hensyn til de eksisterende landbrug (De berørte gårde har været med i udarbejdelse af dette forslag) samt til miljøet (moser i Syd og søer i Nord med den fauna og det dyreliv som findes på disse habitater)

Vi forestiller os rundkørsler ved Bonderupvej og Holbæk landevej, mens at Tølløsevej underføres som cykelsti. Tølløsevej kan tilsluttes enten med tilkørsler til den nye ringvej, eller forlægges til rundkørslen med Bonderupvej. Tilkørsel til Tølløsevej bør laves mindre attraktivt for tung trafik, som derved ledes ad Holbæk landevej til Skovvejen. Derved aflastes byerne langs Tølløsevej.

ScenarieA_lille omfartsvej_luftfoto_lille

Print Friendly, PDF & Email