Ingen omfartsvej

ScenarieC_Udvidelse af Hovedgaden_lille

Indebærer at omkring 21 ejendommes fremtid er truet. Dette er en følge af det værditab den pågående trafik indenfor 2 m fra facaden giver. Mange vil formentlig indenfor en årrække forfalde og dermed påføre stat og kommune en sanerings- eller nedrivnings udgift.

Vejen er allerede i dag ikke bred nok. For at kunne afvikle trafikmængden fremover, bør den udviddes flere steder. Dette fordyres af at der langs Hovedgaden ligger alle typer forsyningsledninger tæt på kørebanen.

Fordelene ved denne vejføring er, at mange passerer hver dag Brugsen og Pizzeriaet og især Brugsen får i dag en stor del af sin omsætning fra gennemkørende kunder.

Lange køer om morgenen og om eftermiddagen gør, at det kan ikke kan gå stærkt nok med at få etableret den planlagte lysregulering ved Hovedgaden/Bonderupvej.

ScenarieC_Udvidelse af Hovedgaden_lille

Print Friendly, PDF & Email