Tag: dagligvarebutik

Seneste nyt om Netto i Ugerløse

Ugerløse Lokalforum er endnu engang blevet kontaktet af Dansk Supermarked, som stadig ønsker at placere en ny NETTO i byen. Lokalforum har deltaget i et møde med Dansk Supermarked, hvor vi blev orienteret om, at man ønsker en placering af…

Møde om placering af dagligvare butik

Der har i rigtigt mange år været snak om, at en anden dagligvarekæde ønsker at etablere sig på Hovedgaden. Både Rema1000 og Netto har været på tale. Nu med vedtagelsen af helhedsplanen, ser der også ud til at komme gang…

4 mulige placeringer for ny butik

I september var der byvandring i Ugerløse. Det handlede om, hvor en ny butik skal ligge, og de inviterede fra byrådet, lokalforum, teknisk forvaltning og Dansk Supermarked (som ejer Netto) fik præsenteret de 4 projekter af drivkræfterne bag projekterne. Nordvestnyt…

Et projekt er dødt og et nyt opstår

Med byrådsmødet d. 17 juni og udløbne optionsaftaler på de involverede ejendomme, er Netto projektet og den tilkoblede nedrivning af huse på Hovedgaden endeligt lagt i graven. På byrådsmødet blev den million som kommunen og staten havde afsat til at…

Hovedgade lokalplanforslaget

Holbæk Kommune har den 19. december 2014 sendt Forslag til Lokalplan 16.04 Dagligvarebutik og boliger, Hovedgaden i Ugerløse i høring i 8 uger. Forslaget åbner mulighed for at gennemføre en byfornyelse af et område på Hovedgaden. Byfornyelsen har til formål,…

Lokalforum 2014

Ugerløse Lokalforum har netop konstitueret sig med Ole K Jensen som formand og Ib Petersen som næstformand. Kasserer blev Steffen Blume og sekretær Stig Kongsfelt Hen over sommeren har lokalforum været i arbejdstøjet bl.a. med at organisere frivillige hjælpere til…

Nr.15 & 17 igen – igen

Opdateret 7.juli: I forlængelse af nedenstående og tidligere artikel er jeg blevet kontaktet af ejerne af 15 og 17. De oplyser at de ikke har hævet prisen for ejendommene og oplysninger om dette er usandt. De siger, at de har…

Plan for Hovedgaden

Kommunens udvalg for for Klima og Miljø har lagt op til, at der ved næste byrådsmøde besluttes at kommunen yder støtte til renovering af Hovedgaden. Midlerne tages fra den bevilling, som statens nedrivnings pulje tidligere har givet Ugerløse tilsagn om…

Ny dagligvarebutik

Lokalforum har fået bekræftet at der er søgt om en lokalplan for en ny dagligvarebutik i Ugerløse: “Udvalget har prioriteret igangsætning af lokalplan for ny dagligvarebutik i Ugerløse, den igangsættes 3. kvartal og planlægningen forventes at vare et år. Lokalforum…