Kontakt

Webstedet drives af Foreningen Ugerløse Lokalforum.

Lokalforums bestyrelse har efter generalforsamlingen den 8. marts følgende sammensætning: Anders Pedersen som formand og Niller Nielsen som næstformand. Desuden har Klaus Vink Slott som formandssekretær adgang til formandens korrespondancer.
Kasserer blev Hanne Sewohl

Formænd, kasserer og sekretær udgør lokalforums forretningsudvalg.

Der er et pr. og kommunikations udvalg, bestående af Klaus, Niller og Palle.

Listen over medlemmer er midlertidig nedtaget indtil afklaring i forhold til gdpr

Mail til alle i lokalforum på lokalforum@ugerloese.dk
Mail til lokalforums forretningsudvalg formand@ugerloese.dk
Mail til kommunikations udvalg, for eksempel opslag til infoskærmen, indlæg til ugerløse.dk, sendes til info@ugerloese.dk

Webmaster Klaus Vink Slott

Print Friendly, PDF & Email