Generalforsamling i lokalforum

Velkommen til generalforsamling i foreningen ugerløse lokalforum

Hvornår:
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19:00
hvor:
Ugerløse forsamlingshus, hovedgaden 2, Ugerløse.

Efter generalforsamlingen, får vi besøg af Johnny Nielsen fra Holbæk politi, som vil fortælle om det at være tryg i sin egen by. Hvad kan vi bruge tryghedsambassadørene til? Og hvad kan vi selv gøre, for at føle os trygge i vores egen by?

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemme-tæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab/økonomisk oversigt til godkendelse
 5. Fremlæggele af regnskab/økonomisk oversigt for Flag- og Juleudsmykningsudvalget til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer for foreninger og institutioner
 8. Valg af borgerrepræsentanter
 9. Valg af bilagskontrollant
 10. Præsentation af Erhvervslivets repræsentant og evt. valg heraf
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste 10 dage før mødet.

Med venlig hilsen Anders Pedersen e-mail: anders.pedersen@live.dk

Print Friendly, PDF & Email

Post navigation