Fredelig generalforsamling på vandværket

Årets generalforsamling på vandværket var traditionen tro en fredelig affærde.

Vi blev orienteret om at de nye fjernaflæste vandmålere har gjort administrationen nemmere, da der efter indsamling af data kun manglede forbrugsoplysninger fra 10 forbrugere. Før i tiden kunne der være op mod 100 hundrede forbrugere der ikke indsendte måleraflæsning og skulle rykkes før deres forbrug forelå. Af de 10 ikke kunne fjernaflæses, skyldtes det i nogen tilfælde at forbrugeren havde afmonteret den lille sorte boks ovenpå måleren. Det er ulovligt og i fremtiden vil det blive pålagt et gebyr at få den monteret igen..
3 medlemmer til bestyrelsen var var i år på valg. Ole K. Jensen, Ebbe Andersen og Ejgil Nielsen, alle blev genvalg uden modkandidater. Klaus Vink Slott blev genvalgt som suppleant og Jacob Schiøtt blev genvalgt som revisor.

Print Friendly, PDF & Email