Et projekt er dødt og et nyt opstår

Med byrådsmødet d. 17 juni og udløbne optionsaftaler på de involverede ejendomme, er Netto projektet og den tilkoblede nedrivning af huse på Hovedgaden endeligt lagt i graven. På byrådsmødet blev den million som kommunen og staten havde afsat til at støtte nedrivningerne med, overført til kommunens fælles pulje for nedrivninger i 2015. Ansøgningsfristen til denne er dog udløbet nu.

Satellit billede med markering Hovedgaden 39 samt det tidligere gadekær

Lokalplan område for 2. dagligvareprojekt

Der blev ved samme møde sat gang i udarbejdelsen af en ny lokalplan, for placering af en dagligvarebutik ved rundkørslen.

Referatet kan ses på kommunens hjemmeside. (klik på + ud for 129 og 130)

Print Friendly, PDF & Email