Deltag i borgerpanelet

Synes du, at demokratiet og samarbejdet i Holbæk kommune fungerer godt? Eller vil du eksempelvis have mere indflydelse på din kommune, og hvad der skal ske der hvor du bor? Deltag i Holbæk Kommunes borgerpanel og fortæl os din mening.

Som medlem af borgerpanelet tager du stilling til forskellige temaer i løbet året. Nu i september sætter vi fokus på demokrati og samarbejde. Tidligere har borgerpanelet taget stilling til kollektiv trafik og kommunens kommunikation.

Tilmeld dig her https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GNFN9W9L1J1N

Men hvad er et borgerpanel?

Det er ikke alle, der har tid til – eller mulighed for – at deltage i høringer og borgermøder, men ved hjælp af et elektronisk borgerpanel bliver det muligt for flere at give deres mening til kende. Borgerpanelet bruges altså til at spørge en stor gruppe borgere om emner, som byrådet gerne vil have et borgerperspektiv på. Det fungerer som en almindelig meningsmåling, blot er det de samme borgere, der bliver spurgt over flere gange

Læs mere her: www.holbaek.dk/borgerpanel

Print Friendly, PDF & Email