Kategori: Erhvervsstof

Netto placering.. fortsat..

Så har Økonomiudvalget på deres møde i går eftermiddags besluttet sig for, med flertal,  at indstille hovedindstillingen til en placering af Netto i Ugerløse. D.v.s. på den modsatte side af den nuværende brugsforening. Men, da Klima & Teknikudvalget besluttede sig…

4 mulige placeringer for ny butik

I september var der byvandring i Ugerløse. Det handlede om, hvor en ny butik skal ligge, og de inviterede fra byrådet, lokalforum, teknisk forvaltning og Dansk Supermarked (som ejer Netto) fik præsenteret de 4 projekter af drivkræfterne bag projekterne. Nordvestnyt…

Plan for Hovedgaden

Kommunens udvalg for for Klima og Miljø har lagt op til, at der ved næste byrådsmøde besluttes at kommunen yder støtte til renovering af Hovedgaden. Midlerne tages fra den bevilling, som statens nedrivnings pulje tidligere har givet Ugerløse tilsagn om…

Ny dagligvarebutik

Lokalforum har fået bekræftet at der er søgt om en lokalplan for en ny dagligvarebutik i Ugerløse: “Udvalget har prioriteret igangsætning af lokalplan for ny dagligvarebutik i Ugerløse, den igangsættes 3. kvartal og planlægningen forventes at vare et år. Lokalforum…