Forfatter: Klaus Vink Slott

Indvielse af Ugerløse kirkeskov!

Det skete d. 22-11 2015 og startede med Gudstjeneste i Ugerløse kirke og efterfølgende ved kirke skoven. Gudstjenesten var en særlig gudstjeneste med bl.a. med Tobias Dahl vores organist, og hans to brødre. Efter gudstjenesten gik vi fra kirken til…

Sanering af Hovedgaden?

I Nordvestnyt i dag sætter Kurt Næsted (V) gang i debatten om hvordan vi får gang i en renovering af kommunens indgang fra syd, nemlig vores Hovedgade. Som optakt til borgemødet den 12. i Forsamlingshuset forslår Kurt, at halvdelen Hovedgaden…

Flygtninge på Mejeriet

Indtil nu har vi i Holbæk modtaget 184 flygtninge. Mest enlige mænd, 60% Syrere 40% fra Eritrea. Syrerne flygter fra krigen, mens de unge mænd fra Eritrea flygter fra krigstjeneste i et militærdiktatur. De ankommer på Holbæk station, hvor kommunens…

Lastbiler og modulvogntog

Modulvogntog

Vi har nu i en forsøgsperiode haft modulvogntog kørende gennem byen, ved sidste møde i lokalforum diskuterede vi erfaringerne. Der var delte meninger, nogen mente at de store vogntog var med til farten gennem byen generelt blev dæmpet, mens andre…

Bulerne på Østrupvej

Lokalforum har haft rettet henvendelse til Holbæk Forsyning vedrørende reetablering af Østrupvej og Jonstrupvej, som jo begge ligner noget der er løgn, efter at forsyningen har lagt kloakrør ned. Forsyningen sendte en repræsentant ud til et møde på “åstedet” med…

Borgermøde om cykelsti

Tirsdag den 25. august kl. 19.00 var der borgermøde i Ugerløse Forsamlingshus om cykelstien til Nr. Vallenderød. Kommunen fremlagde deres forslag til linjeføring. Du kan hente de foreløbige tegningsforslag herunder (Bemærk: Store PDF filer): D-UNV-1100 Oversigtsplan D-UNV-1101 Rundkørsel til Tølløsevej…

GRISEFEST finale – byens dag

Lørdag den 12. september holder Ugerløse lokalforum, Ugerløse IF, UIF’s Venner og Dagli’ Brugsen Ugerløse en spansk inspireret grisefest i et stort dekoreret telt på idrætspladsen som afslutning på byens dag.

TOUR DE UGERLØSE

ET MOTIONSCYKELLØB FOR HELE FAMILIEN LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER FRA KL. 11.00 Ugerløse Idrætsforening indbyder for 1. gang til motionscykelløbet Tour de Ugerløse. Arrangementet finder sted i forbindelse med byens dag i Ugerløse. Indskrivning, start og mål ved p-pladsen ved…

Et projekt er dødt og et nyt opstår

Med byrådsmødet d. 17 juni og udløbne optionsaftaler på de involverede ejendomme, er Netto projektet og den tilkoblede nedrivning af huse på Hovedgaden endeligt lagt i graven. På byrådsmødet blev den million som kommunen og staten havde afsat til at…