Forfatter: Klaus Vink Slott

Workshoppen på skolen

Ugerløse Lokalforums havde d. 23. jan. work shop på Ugerløse skole. Ved arrangementet blev visionens indsatsgruppers arbejde fremlagt til bedømmelse og debat hos byens borgere. Grupperne fremlagde hver især deres arbejde med ideer, som mere eller mindre havde taget udgangspunkt…

Workshop helhedsplan

Den 23. januar indbyder lokalforum til workshop på Ugerløse skole hvor arbejdsgruppernes arbejde vil blive lagt frem og det vil være muligt at kommentere på arbejdsgruppernes indlæg.

Indbydelse til fremtidsarbejde

Luftfoto med vejføring i eller øst om byen

Kære Ugerløsere – Vi skal lave nogen flere børn, for at skolen kan overleve, eller også skal vi have flere indbyggere. Og med den alder mange af os har, er det nok bedre at satse på tilflyttere. Det er bl.a.…

Tilskud til bygnings ejere

Nu er det muligt for bygnings ejere at søge tilskud. Er du ejer af en bygning, kan du søge tilskud til blandt andet udvendig istandsættelse eller nedrivning af bygningen. Holbæk Kommune åbner igen op for ansøgninger om tilskud fra landsbyfornyelsespuljen.…

Indvielse af Ugerløse kirkeskov!

Det skete d. 22-11 2015 og startede med Gudstjeneste i Ugerløse kirke og efterfølgende ved kirke skoven. Gudstjenesten var en særlig gudstjeneste med bl.a. med Tobias Dahl vores organist, og hans to brødre. Efter gudstjenesten gik vi fra kirken til…

Sanering af Hovedgaden?

I Nordvestnyt i dag sætter Kurt Næsted (V) gang i debatten om hvordan vi får gang i en renovering af kommunens indgang fra syd, nemlig vores Hovedgade. Som optakt til borgemødet den 12. i Forsamlingshuset forslår Kurt, at halvdelen Hovedgaden…

Flygtninge på Mejeriet

Indtil nu har vi i Holbæk modtaget 184 flygtninge. Mest enlige mænd, 60% Syrere 40% fra Eritrea. Syrerne flygter fra krigen, mens de unge mænd fra Eritrea flygter fra krigstjeneste i et militærdiktatur. De ankommer på Holbæk station, hvor kommunens…

Lastbiler og modulvogntog

Modulvogntog

Vi har nu i en forsøgsperiode haft modulvogntog kørende gennem byen, ved sidste møde i lokalforum diskuterede vi erfaringerne. Der var delte meninger, nogen mente at de store vogntog var med til farten gennem byen generelt blev dæmpet, mens andre…

Bulerne på Østrupvej

Lokalforum har haft rettet henvendelse til Holbæk Forsyning vedrørende reetablering af Østrupvej og Jonstrupvej, som jo begge ligner noget der er løgn, efter at forsyningen har lagt kloakrør ned. Forsyningen sendte en repræsentant ud til et møde på “åstedet” med…