Åbning af Ugerløse kirkeskov

Ugerløse kirkeskov er vokset sig 2 år gammel og vi åbner skoven for gæster til fods.

Der er opsat to låger i hegnet og de er såkaldt klaplåger, de lukker selv når man er kommet forbi. Skoven er stadig under hegn for at holde rådyr og andet vildt ude som vil æde af de stadig relativt små træer.

Vi åbner nu skoven for gæster idet vi stiller den under deres beskyttelse. Det betyder at den, der begiver sig ind har ansvar for at passe på den nye skov, og har pligt til at rydde op efter sig hvis man har bragt mad, drikke eller andet med ind i skoven.

Plantegning

Oprindeligt forslag til indretning af skoven

Ugerløse kirkeskov blev for to år siden plantet de sidste dage i november lige tids nok til at vi kunne opfylde kravene i det skovrejsnings projektet som var bevilget. Siden er træer og buske vokset godt til og nu så store og stærke at vi godt tror vi kan åbne for publikum til fods. Planterne har stået i nu to år og er holdt rene mekanisk mellem rækkerne, det betyder en maskinen har kørt og harvet mellem hver række. Der kan ikke renses mellem planterne i rækkerne. De har særligt i år to givet en del tidsler i stykket og deraf gener for vores naboer. Gener som vi er kede af, men ikke har nogen mulighed for at dæmme op for. Der må ikke bruges sprøjtemidler i henhold til de tilladelser der er omkring skovrejsningen.
Der er derfor renset flere gange end planlagt for dermed at få så megen ukrudt væk som muligt. Modsat står træ og buske i bedste tænkelige forhold der er luft på siden af den enkelte plante og den ukrudt der var vokset over planten har i sommer skygget og dermed undgået udtørring omkring planten.

Der er bl.a. andet en del der har ønsket en hundelufte skov som en del af skoven. Det er der endnu ikke taget stilling til hvor og hvordan det kan indrettes så hvis man har hund med gælder at den skal være i snor og man rydder op efter den.

I denne vinter vil der kun være adgang til fods og hvis vejret vil med sne også på ski eller slæde.

Til næste forår kommer der nogle særlige træer og frugttæer til lige som der forhåbentlig bliver nogle gode steder for en bænk og et bord eller to.

-Go tur og pas godt på vores alle samens natur

Ugerløse menighedsråd.

Print Friendly, PDF & Email